Projekty

realizowane przez Stowarzyszenie

Budowa i rozwój lokalnych internetowych serwisów informacyjnych w celu prowadzenia akcji i działań informacyjnych wspierających sieć przeciwdziałania przyczynom przestępczości i pomocy pokrzywdzonym przestępstwem

W 2020 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia rozpoczęło realizację projektu informacyjnego finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach projektu powstaną i będą prowadzone trzy serwisy internetowe zintegrowane z profilami w mediach społecznościowych. Celem działań będzie szerzenie dostępu do informacji o działań realizowanych z udziałem środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.