Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia

ul. Gabriela Narutowicza 6/U1

70-231 Szczecin

Wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000422794

NIP: 9552335051

Regon: 321231484