Projekt z zakresu przeciwdziałania przestępczości

01 listopada 2020
Off

Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia rozpoczęło realizację zadnia „Budowa i rozwój lokalnych internetowych serwisów informacyjnych w celu prowadzenia akcji i działań informacyjnych wspierających sieć przeciwdziałania przyczynom przestępczości i pomocy pokrzywdzonym przestępstwem”.

Projekt obejmuje działalność informacyjną i promocyjną, która ma służyć propagowaniu informacji o działaniach dotyczących przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Projekt polega na utworzeniu i stałym prowadzeniu trzech serwisów informacyjnych w Internecie, które będą prowadziły bieżącą działalność informacyjną, a także będą prowadziły kampanie informacyjne na temat przedsięwzięć i działań podejmowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości na rzecz przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

O autorze