Partnerzy

Sektor 3 – Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Wspieramy proces budowy społeczeństwa przez rozwój istniejących i wzmacnianie powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych.