Sektor 3 – Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Partner: Sektor 3
Odwiedź stronę: www.sektor3.szczecin.pl

Wspieramy proces budowy społeczeństwa przez rozwój istniejących i wzmacnianie powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych.