Samorząd Studencki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego