LEK i LDEK w prawie unijnym – odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na list Prezesa NRL