LEK i LDEK w prawie unijnym – odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na list Prezesa NRL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego