Akademia Seniora – zdjęcia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego